ADR po polckiemu czyli dobra K**** zmiana.pl

Informujemy, że Redakcja Kwartalnika Towary Niebezpieczne postanowiła spytać Premie Rządu RP o sposób rozumienia języka polskiego przez przedstawicieli administracji w tym z naszego ukochanego Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwa. W tekście ADR z dziennika ustaw w dziale 1.2 zmieniono kilkanaście definicji (w ramach lepszej zmiany czyli bez podstawy w przepisach międzynarodowych). Dzisiaj polecamy językoznawcom definicję opakowań i naczyń. Wychodzi na to, że w Polsce po dobrej zmianie opakowanie oznacza pojemnik, taki aby pojemnik ten mógł pełnić funkcję naczynia, które zgodnie z dalszymi definicjami jest pojemnikiem.  Ciekawe jak też mamy określić jego objętość, jeżeli dla przykładu zgodnie z przepisem 1.1.3.2  łączna objętość przewożonych w tym przypadku towarów  nie może przekraczać 1080 kg .... Rozumiem, że dopiero absolwenci szkół po reformie będą w stanie to zrozumieć. I pomyśleć, że to też Polska za którą ginęły poprzednie pokolenia .... wstyd!