Certyfikat TÜVITSS

 

W odpowiedzi na zainteresowanie podmiotów zwianych z operacjami transportowymi i magazynowymi produktów chemicznych spełniających definicje towarów niebezpiecznych w transporcie TÜV NORD Polska oraz ITSw oparciu o specjalistów Zespołu Doradców ds. Bezpieczeństwa www.towary-niebezpieczne.pl opracował Standard Zapewnienia Jakości procesów transportowych produktów chemicznych, który obecnie jest na etapie uzgodnień branżowych. Jego celem jest umożliwienie zainteresowanym przedsiębiorstwom uzyskanie potwierdzenia w formie procesu certyfikacji, że w zakresie operacji transportowych oraz magazynowych produktów chemicznych spełnione są normy prawne i branżowe.

Kryteria standardu zawierają ogólne sformułowane wytyczne oraz tzw. „listy kontrole” będące sugestiami w zakresie norm wymaganych w poszczególnych specjalnościach. Ważnym zadaniem organizacji podczas prowadzonego procesu certyfikacji jest przekonanie audytorów  , czy certyfikowany podmiot utrzymuje sprawny i skuteczny system przeciwdziałania powstaniu awarii chemicznej a także czy jest on w stanie przeciwdziałać możliwym zagrożeniom w sposób skuteczny.

Idea standardu polega na połączeniu wymagań zwianych z odpowiedzialnością społeczną firm obracających produktami chemicznymi w jeden system.

Opracowany standard będzie podlegał stałej aktualizacji przez specjalnie powołana komisję, która ustala także normy dla wykonywania audytów oraz audytorów. Audytorami mogą być osoby posiadające nie tylko wiedzę i kompetencje w audytowanych dziedzinach ale także i doświadczenie w audytowanym zakresie i systemach zarządzania jakością.