INSTRUKCJE ADR 2015

W związku z uwagami zgłaszanymi podczas kontroli  przez ITD odnośnie posługiwania się instrukcja dla kierowcy w wersji z roku 2013 wyjaśniamy:

  1. Instrukcja w 2015 roku została uzupełniona o zakaz stosowania papierosów elektronicznych  
  2. Dla stosowania dotychczasowych instrukcji wprowadzono przepis przejściowy do 30 czerwca 2017

 

1.6.1.35 Instrukcje pisemne zgodne z wymaganiami ADR obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2014 r., które nie jednak odpowiadają wymaganiom podanym pod 5.4.3 obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., mogą być używane nadal do dnia 30 czerwca 2017 r.

 

Wzór instrukcji ADR 2015 można pobrać ze strony: KLIKNIJ>>

 

UWAGA:

Instrukcje będą ponownie zmieniane w roku 2017 (1 lipca 2017 r). Postulujemy zatem wstrzymać się z wymiana druków do 2017 roku.