Kto (nie) musi wdrażać planu ochrony zgodnie z działem 1.10 ADR?
W piśmie o sygnaturze TD7-523-2/06 uzyskaliśmy ostateczne wyjaśnienie kwestii obowiązku wdrażania planów ochrony przez niektórych odbiorców nie wykonujących operacji transportowych
 

W odpowiedzi na nasze zapytanie skierowane do ministerstwa Transportu i budownictwa – Departament Dróg i Transportu Drogowego w zakresie obowiązku wdrażania planu ochrony wg Działu 1.10 ADR przez podmioty nie wykonujące (fizycznie) operacji transportowych jak na przykład stacje paliw otrzymaliśmy potwierdzenie stanowiska w następującej treści:
„ w przypadku […] gdy odbiorca, który nie bierze udziału w przewozie, gdyż nie wykonuje czynności załadunku, przewozu i rozładunku towarów niebezpiecznych dużego ryzyka, nie jest zobowiązany do sporządzenia planu ochrony”.