Szkolenie DGSA

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 maja 2015r. pod pozycją 718 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Dzięki niemu polskie dokumnety są znowy zgodne z ADR 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/718