Zmiany w prawie

Informujemy, że trwają prace nad rozporządzeniem  w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności. Szczegóły poznacie Państwo klikając LINK