IMDG 36/14
Informacja o szkoleniu

Może na Morze?

IMDG Code w praktyce


Przewóz towarów niebezpiecznych może stwarzać zagrożenia - to jest jasne. Często nadawcom i przewoźnikom wydaje się, że spełnienie wymagań obowiązujących na drodze jest wystarczające. Jednak, gdy pojazd dotrze do portu zaczynają się problemy. Kwestionowana jest klasyfikacja, oznakowanie lub dokumentacja. Szkolenie prezentuje nie tylko wymagania lecz także wskazuje korelacje miedzy RID/ADR i IMDG. Szkolenie dostarcza wiedzy praktycznej, która będzie bezpośrednio przekładać sie na praktykę. Szkolenie w dniach 2/3 października 2014 r.


Zaintersowanych prosimy o kontakt: Dariusz Kardas tel 601 868 646