Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

mocowanie ładunku
Michał - 2006/08/19 21:57
Dzisiaj "mój" kierowca został skontrolowany przez Policje i dostał mandat (100zł) za: "nieprawidłowe zamocowanie ładunku". A wyglądało to tak: przewoził pełne butle 11kg propan-butan (UN 1965) pod plandeką (oczywiście zgodnie z przepisem CV36) butle były ciasno ułożone i spięte pasem, a policjant stwierdził, że powinny być przewożone w koszach. Moim zdaniem nie miał racji, a Waszym?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:mocowanie ładunku
Dariusz Polak - 2006/08/20 14:18
Żyję już trochę na tym świecie, stąd wiem, że zgodnie z pkt 1 prawa kaduka (obowiązujące, niepublikowane) policjant zawsze ma rację, zaś z pkt 2 prawa kaduka wynika, że jeżeli policjant nie ma racji należy zastosować się do pkt 1.

Jednak podczas przewozu towarów niebezpiecznych takich, jak 11 kg butle zawierające towar niebezpieczny o numerze UN 1965, ma zastosowanie również przepis 7.5.7.1 załącznika A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1481) z którego wynika, że zabezpieczenie ładunku uważa się za wystarczające, jeżeli w całej przestrzeni ładunkowej każda warstwa jest całkowicie zapełniona sztukami przesyłki.

Jeżeli butle były tylko ciasno ułożone i spięte pasem, ale ich warstwa nie zapełniała całkowicie przestrzeni ładunkowej, to chociaż nie mogły zmieniać położenia względem siebie, to jednak mogły zmieniać położenie względem ścian pojazdu, zwłaszcza w przypadku gwałtownego manewru. Oznacza to, że zastosowany sposób mocowania sztuk przesyłki nie spełniał wymagań przepisu ADR 7.5.7.1, czyli policjant miał rację.

Należy docenić wyrozumiałość władzy, bo w przypadku wykonywania transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne, za takie samo naruszenie na podstawie lp. 6.2.5 załącznika do ustawy z 06-09-2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z poźn. zm.) płaci się nie 100 PLN, ale 8 razy więcej.

Zwracam uwagę, że przepis ADR 7.5.7.1 ma zastosowanie w przypadku wykonywania przewozu z zastosowaniem wyłączenia dotyczącego ilości przewożonych w jednostce transportowej, o którym mowa w przepisie ADR 1.1.3.6, ale nie ma zastosowania w przypadku wykonywania przewozu z zastosowaniem wyłączeń wynikających z charakteru operacji transportowych, o których mowa np. w przepisie ADR 1.1.3.1 (a) lub (c).
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:mocowanie ładunku
Michał - 2007/11/05 15:27
A czy można spiętrzać takie butle podczas transportu? Bo przecież zgodnie z przepisem 7.5.7.2 „Sztuki przesyłki nie powinny być piętrzone o ile ich konstrukcja nie przewiduje piętrzenia.” A butle a`11kg są konstrukcyjnie przystosowane do piętrzenia, ale na żadnej nie widziałem znaku graficznego dotyczącego piętrzenia.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:mocowanie ładunku
fazy2 - 2009/05/18 22:14
Ja się zapytam też o załadunek butli, ale z gazem sprężonym z tlenem azotem, rozpuszczonym typu acetylen, czyli te które przeważnie używa się do spawalnictwa. Nie wymieniam UN. Otóż zatrudniłem się w firmie która ma przewóz na potrzeby własne a takie butle wozi do klientów. Szefostwo nie zawsze każe ładować butle do kontenerów, a na leżąco poprzecznie do kierunku jazdy, często w dwóch i trzech rzędach. Jest to na tyle wygodne że przy niewielkich ilościach i u klientów u których nie ma widlaka łatwo je zsunąć. Podczas załadunku klinuje się je co ileś butli. Jednak czytając o wejściu sprecyzowanych przepisów co do załadunku wydaje mi się taki przewóz za niewłaściwy. Jednak nie znalazłem konkretnych przepisów co do przewozu butli(sztuk przesyłki). Proszę o wskazówki.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:mocowanie ładunku
adr - 2009/05/19 01:14
Kilka uwag:
- jeśli chodzi o opakowania, to większość opakowań certyfikowanych jest badana na piętrowanie do 3 m;
- w przypadku butli, wszystko zależy od przeznanczenia i konstrukcji. Wiekszość z nich moze być przewożona w pozycji pionowej lub/i poziomej. Zawory musza być zabezpieczone. Polecam wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie mocowania- do pobrania ze strony www.mocowanie.pl
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:mocowanie ładunku
fazy2 - 2009/05/20 19:18
Pozycja pozioma to jedno. Jak zatem prawidłowo zabezpieczyć, żeby inspekcja się nie doczepiła. Oni na pewno mają tam swoje wytyczne o których można się dowiedzieć podczas kontroli.Czytając znowelizowaną wersji umowy ADR 2009 przepis 7.5.7.1
>Sztuki przesyłki zawierające materiały niebezpieczne lub nieopakowane przedmioty niebezpieczne powinny być umocowane przy użyciu odpowiednich urządzeń (np. pasów spinających, burt przesuwanych lub przegród nastawnych), umożliwiających ich unieruchomienie w pojeździe lub w kontenerze w sposób zapobiegający takiemu ich przemieszczaniu podczas przewozu, które mogłoby spowodować zmianę orientacji sztuk przesyłki lub ich uszkodzenie< zastanawiam się jak to ugryść.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:mocowanie ładunku
Dariusz Polak - 2009/06/07 19:22
W tabeli A działu 3.2 załącznika A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego (ADR) (Dz.U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162), w kolumnie (18) pozycji o numerze UN 1001 ACETYLEN, ROZPUSZCZONY znajduje się przepis szczególny CV10. Z wyjaśnienia CV10, które znajduje się w przepisie ADR 7.5.11, wynika, że:

Butle, zgodne z definicją podaną pod 1.2.1, powinny być układane równolegle lub prostopadle do osi podłużnej pojazdu lub kontenera; jednakże butle znajdujące się przy przedniej ścianie powinny być ułożone prostopadle do tej osi.

Butle krótkie o dużej średnicy (30 cm i więcej) mogą być układane wzdłuż pojazdu lub kontenera, przy czym ich kołpaki powinny być skierowane do środka pojazdu lub kontenera.

Butle, które są dostatecznie stabilne lub, które przewożone są w odpowiednich urządzeniach skutecznie chroniących je przed przewróceniem, mogą być ustawione w pozycji pionowej.

Butle znajdujące się w pozycji leżącej powinny być odpowiednio i pewnie zaklinowane, przymocowane lub zabezpieczone w taki sposób, aby nie mogły się przesuwać.


Ten sam przepis znajduje się w kolumnie (18) pozycji wykazu towarów niebezpiecznych dotyczących azotu sprężonego, tlenu sprężonego i innych gazów.

Jeżeli butle zostaną załadowane zgodnie z wymienionymi zasadami to ITD nie może zakwestionować prawidłowości tego rozwiązania.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:mocowanie ładunku
fazy2 - 2009/06/08 19:49
Dzięki o to mi chodziło
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2018 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS