Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

IMDG po polsku
Dariusz Polak - 2006/03/04 20:43
Serdeczne dzięki za rozszerzenie tematyki forum o zagadnienia związane z transportem towarów niebezpiecznych środkami komunikacji innymi niż lądowe.

Wiadomo, że towary niebezpieczne powinny być przewożone drogą morską z uwzględnieniem przepisów Kodeksu IMDG. Ale czy ktoś widział te przepisy w aktualnym polskim brzmieniu?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:IMDG po polsku
Marek Różycki - 2006/03/05 08:38
ADN jest przyjete do polskiego systemu prawnego a nawet mamt stosowne rozporządzenia (polecem DzU 88 z 2004 r poz 839)
IMDG - cóż język oficjalny to Angielski -po polsku nie ma.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:IMDG po polsku
Dariusz Polak - 2006/03/05 20:09
Z książkowej wersji Kodeksu IMDG po angielsku z suplementem korzystam od trzech lat.

Z Kodeksu IMDG po polsku można korzystać poprzez Dz. Urz. Min. Inf.. z 2002 r. Nr 11, poz. 47, o czym mówi § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03-04-2002 r. w sprawie określenia zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS (Dz.U. Nr 89, poz. 832).

Jednak od czasu oficjalnej publikacji po polsku, w 2004 r. do Kodeksu IMDG zostały wprowadzone istotne zmiany. Z tymi zmianami można zapoznać odwiedzając stronę www.imo.org. Niestety, nie są one dostępne w języku polskim. A szkoda, bo przydałoby oficjalne tłumaczenie niektórych wymagań.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:IMDG po polsku
Marek Różycki - 2006/03/06 07:53
Ma Pan racje - niestety nie ma aktualnego textu IMDG Code po polsku.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:IMDG po polsku
Dariusz Polak - 2006/03/06 09:19
Może nadszedł czas, aby rozszerzyć tematykę forum o zagadnienia związane z transportem towarów niebezpiecznych drogą powietrzną?

Przewóz towarów niebezpiecznych tym rodzajem transportu jest coraz popularniejszy, a jednak ta tematyka jest prawie nieobecna na forach. Ponieważ przewóz towarów niebezpiecznych drogą powietrzną zdążył obrosnąć legendami, dlatego może warto zacząć prostować niektóre z nich.

Np. taką, że jeżeli towar niebezpieczny jest dopuszczony do przewózu drogą powietrzną zgodnie z przepisami ICAO TI to może być przewieziony dowolną linią lotniczą.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:IMDG po polsku
Marek Różycki - 2006/03/06 09:26
Nie ma sprawy - ostatnio edukuje sie w tym zakresie wieć już możemy powisić taki temat oraz zapewnić mu moderacje
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:IMDG po polsku
Dariusz Polak - 2006/03/23 19:03
W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury z 2005 r. Nr 4, poz. 28 znajduje się obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 23-03-2005 r. w sprawie niektórych przepisów do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 r. sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. wraz z Protokołem, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.

W § 1 podano do publicznej wiadomości, że stosownie do postanowień tej konwencji, Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG) – rezolucją A.174(17).

Z § 2 obwieszczenia wynika, że kodeks znajdował się w Ministerstwie Infrastruktury, w Departamencie Administracji Morskiej i Śródlądowej.

Obwieszczenie nie podaje, czy Kodeks IMDG był dostępny wg kolejności zgłoszeń czy wg list społecznych.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:IMDG po polsku
adr - 2006/05/12 06:24
Uprzejmie informuję, że w czerwcowym wydaniu naszego kwartalnika zamieścimy zestawienie zakresów obowiązywania poszczególnych konwencji oraz przepisów w transporcie morskim.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:IMDG po polsku
Dariusz Polak - 2006/06/16 10:03
W Dz.U. z 13-06-2006 r. Nr 99, poz. 693 został opublikowany tekst jednolity ustawy z 09-11-2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. Nr 109, poz. 1156).

Co to ma wspólnego z Kodeksem IMDG?

Z art. 32 ust. 1 wynika, że do przewozu towarów niebezpiecznych statkami stosuje się postanowienia rozdziału VII Konwencji SOLAS, z wyjątkiem przewozu zbiornikowcami albo innymi statkami o specjalnej konstrukcji lub całkowicie przebudowanymi. Wymieniony przepis stanowi podstawę prawną stosowania Kodeksu IMDG, ponieważ Kodeks IMDG stanowi wykonanie przepisów części A rozdziału VII Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS), opublikowanej przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w Londynie, o czym można dowiedzieć się z np. z przepisu ADR 1.2.1.

Tylko nie wiadomo, gdzie podział się egzemplarz Kodeksu IMDG, który zgodnie z § 2 obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-03-2005 r. w sprawie niektórych przepisów do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 r., sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. wraz z Protokołem, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz.Urz. MI z 15-04-2005 r. Nr 4, poz. 28), znajdował się w Departamencie Administracji Morskiej i Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury, bo Ministerstwa Infrastruktury już nie ma.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:IMDG po polsku
adr - 2008/06/08 23:18
Wszystkim zainteresowanym przekazuje informacje, ze właśnie drukujemy III Tom naszego poradnika kierowcy i praktyka zawierający tabelę A oraz przypisane kody IMDG wraz oznaczeniami, które najczęściej są poszukiwane przez użytkowników naszej strony. Co ważne - Tabela A + przepisy szczególne są u nas już zgodne z ADR/RID 2009-2010. Zapraszamy niebawem.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:IMDG po polsku
Dariusz Polak - 2011/10/28 08:06


W Dzienniku Ustaw z 24-10-2011 r. Nr 228 pod poz. 1368 została opublikowana ustawa z 18-08-2011 o bezpieczeństwie morskim, której art. 99 daje podstawę prawną do stosowania kodeksu IMDG w Polsce
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:IMDG po polsku
Dariusz Polak - 2012/06/12 15:28


Art. 99. 1. Do przewozu towarów niebezpiecznych statkami stosuje się postanowienia rozdziału VII Konwencji
SOLAS oraz załącznika 3 do Konwencji MARPOL.


Edytowany przez: Dariusz Polak, w: 2015/05/08 15:56
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2019 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS