Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

ADR 2009 już obowiązuje Drukuj Email
19.02.2009.

W dzienniku ustaw z dnia 19 lutego br. opublikowane zostało Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanej wersji załączników A i B umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.  

Tekst opublikowano w Dzienniku Ustaw numer 27 pozycja 162.

 
Informacja o zmianach w prawie chemicznym Drukuj Email
14.02.2009.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia 1272/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 informujemy o  harmonogramie obowiązywania przepisów w/w rozporządzenia. 

Zapraszamy do zapoznania się z całością informacji!

Czytaj
 
Mamy już podstawę prawną dla oceny, czy ładunki zostały zamocowane prawidłowo! Drukuj Email
21.01.2009.

W znowelizowanej wersji umowy ADR 2009 po raz pierwszy uzupełniono przepis 7.5.7.1
Obecnie otrzymuje on brzmienie:
7.5.7.1     
W razie potrzeby, pojazd i kontener powinny być wyposażone w elementy ułatwiające mocowanie towarów niebezpiecznych i manipulowanie nimi. Sztuki przesyłki zawierające materiały niebezpieczne lub nieopakowane przedmioty niebezpieczne powinny być umocowane przy użyciu odpowiednich urządzeń (np. pasów spinających, burt przesuwanych lub przegród nastawnych), umożliwiających ich unieruchomienie w pojeździe lub w kontenerze w sposób zapobiegający takiemu ich przemieszczaniu podczas przewozu, które mogłoby spowodować zmianę orientacji sztuk przesyłki lub ich uszkodzenie. Jeżeli towary niebezpieczne przewożone są razem z innymi towarami (np. z ciężkimi maszynami lub skrzyniami), to wszystkie te towary powinny być tak umocowane lub zapakowane w pojeździe lub w kontenerze, aby zapobiec uwolnieniu się towarów niebezpiecznych. Przemieszczaniu sztuk przesyłki można również zapobiec poprzez wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni pomiędzy nimi przy użyciu przekładek lub poprzez blokowanie i usztywnianie sztuk przesyłki. W przypadku użycia elementów spinających, np. opasek lub pasów, należy unikać ich nadmiernego napinania, które mogłoby spowodować uszkodzenie lub deformację sztuki przesyłki1).

Na zakończenie dodano komentarz:

1)   Wytyczne dla załadunku towarów niebezpiecznych mogą być przyjęte za dokumentem opublikowanym przez Komisje Europejską: „European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport”. Dalsze wytyczne są udostępniane do używania przez właściwą władzę i stowarzyszenia zawodowe.

 

Dokumenty wspomniane powyżej można pobrać przez naszą stronę www.mocowanie.pl .


Data dodania: 2009-01-21

 
ADR 2009! Za stosowanie ADR 2009 nie można być w Polsce ukaranym! Drukuj Email
20.01.2009.

W dniu 20 stycznia br. otrzymaliśmy odpowiedź na zapytanie prasowe skierowane do GITD w Warszawie w sprawie sankcjonowania przewoźników, gdy przed opublikowaniem oświadczenia rządowego o przyjęciu ADR 2009 będą stosować oni nowe przepisy. W piśmie jasno stwierdzono: „wydaje się właściwym stwierdzenie, iż wykonywanie przewozów drogowych towarów niebezpiecznych na zasadach określonych w umowie ADR 2009 jeszcze przed oficjalną publikacją oświadczenia rządowego o wejściu w życie przedmiotowych zmian, nie może skutkować nakładaniem kar pieniężnych z tego tytułu (…)”. Sygnatura pisma BPO-023-02/2009-28-19.

Tradycyjnie, klienci naszych usług oraz prenumeratorze kwartalnika „Towary Niebezpieczne” otrzymają kopię pisma po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.

Redakcja Towary Niebezpieczne.pl

Zapraszamy do kontaktu z nami!

 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 373 - 384 z 438

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2018 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS